Zrušení Pobočného spolku Svazu diabetiků ČR, České Budějovice

Pobočný spolek České Budějovice 31.12. 2022 byl , na základě odsouhlasení členskou schůzí, zrušen a od 1.1.2023 začal fungovat nástupnický subjekt, Spolek jihočeských diabetiků.

Od ledna 2023 pokračuje Spolek v pravidelném organizování úterního cvičení na Máji. Naši členové se scházejí od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 10,00 do 11,00 probíhá cvičení na židlích pod vedením zkušené cvičitelky.

Dne 29.6.2023 jsme zorganizovali jednodenní autobusový zájezd do Dobříše, kde jsme si prohlédli nově zrekonstruovanou Francouzskou zahradu u zámku a někteří si ještě prošli zajímavou stezku Anglického parku. Po obědě jsme se přesunuli do Staré Huti - památník Karla Čapka.

Dne 14.11.2023 pořádáme u příležitosti Dne diabetu vycházku k novému relaxačnímu areálu u Vltavy. Sraz v 10 hodin na zastávce autobusu Vtlava střed. 

Dne 27.11.2023 se koná v salonku Restaurace Na Větrné od 14 hodin setkání členů Spolku jihočeských diabetiků spojené s členskou schůzí. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!