V březnu letošního roku se uskutečnil jarní rekondiční pobyt v lázeňském městě Třeboň. 

Pobyt se konal ve dnech 28.3.- 31.3.2022, ubytovaní bylo zajištěno v hotelu Zlatá Hvězda. Účastníkům se pobyt velice líbil, absolvovali jsme několik vycházek dle zdatnosti zájemců, prohlídku třeboňského pivovaru Regent a navštívili muzeum čokolády. 

Výroční členská schůze PS SD České Budějovice.

Výroční členská schůze se konala 17.3.2022 od 13 do 15 hodin v Kruhovém sále DK Metropol.

Účastníci byli seznámeni s činností našeho PS za uplynulý rok a změnou provozu kanceláře - každý první čtvrtek v měsíci s možností měření glykemie a poradenství o diabetu, navíc je možné přijít si popovídat či se na něco zeptat každé úterý do Klubu seniorů Máj v době od 9 do 10 hodin a od 11 do 12 hodin. Bylo odsouhlaseno hospodaření našeho PS za rok 2021. Dále se účastníci dozvěděli o plánech na rok 2022 - krátkém pobytu v Třeboni, plánované podzimní rekondici v Soběšicích, cvičení na židlích v Klubu seniorů Máj, přípravě vycházek v Č.Budějovicích či blízkém okolí a jednodenních výletů, atd. 

Výbor vyzval přítomné k zapojení dalších členů PS (případně jejich dětí či vnoučat) do organizace či vedení jednotlivých akcí, k pomoci členům výboru PS při jejich práci a vyhledání nového místa pro uložení dokumentů PS s možností zde konat jednou za měsíc schůzi výboru. Stávající kancelář je málo využívána a cena za její pronájem roste a je pro nás dále neúnosný.

  Vedení PS České Budějovice


Mimořádná Členská schůze PS SD Č. Budějovice

se konala ve čtvrtek 23.6.2022 od 13.30 hodin opět v Kruhovém sále DK Metropol.

Vzhledem k tomu, že se na výzvu výboru z březnové výroční členské schůze k zapojení do organizace či vedení jednotlivých akcí nikdo z členů spolku neozval, bylo na mimořádné schůzi odhlasováno ukončení činnosti Pobočného spolku ČB ke dni 31.12.2022

   Vedení PS České Budějovice


Členská schůze PS SD Č. Budějovice

se bude konat v úterý 13.12.2022 v Klubu seniorů Máj od 10 hodin.

Na programu bude schválení hospodářských výsledků za období leden-listopad 2022 a informace o průběhu ukončování činnosti PS České Budějovice.  

Vedení PS České Budějovice

Vytvořte si webové stránky zdarma!